Waiting for Tomorrow.

Чакайки утре..

( М. Гарикс)

https://www.youtube.com/watch?v=GTaOXDmD3qk

– Помниш ли, че се взирахме в далечните върхове на хоризонта.

Ти ми каза, че ако се изправя срещу страховете си няма съмнение, че ще ги победя.

Няма нищо, което да съм искал повече от това,

единствената мечта за която чакам.

Така че задръж дъх, затвори очи,

Нощта е хладна, но слънцето ще изгрее.

Обратно броене до светлината, през нощта.

Просто чакайки утре.

Почти стигнахме, почти е време..

Цял живот, чакайки…

И остава един ден,

само един ден.

Само още един ден…

Чакайки утрото.

 

Страхът се показва в края на пътя, по който вървим.

Не намирам ред в ума си, но шумът отвътре е проглушаващ.

Няма нищо, което да съм искал повече от това,

Единствената мечта, за която чакам.

Така че задръж дъх и затвори очи.

Нощта е хладна, но слънцето ще изгрее…

Остава един ден.

Само още един ден.

Още един ден.

Чакайки утрото.

 

  • Превеждам тази песен, за да ви напомня, че им още път, по който да поемем. Има още цели да си поставим и имаме нови 24 часа на разположение.

Не чакайте утре! Използвайте своите 24 часа разумно и целенасочено, и накарайте, чрез уменията и труда си, успехът да ви потърси!

https://www.youtube.com/watch?v=GTaOXDmD3qk

Помниш ли, че гледахме далечните върхове на хоризонта?

Ти ми каза, че ако се изправя срещу страховете си няма съмнение, че ще ги победя.

Няма нищо, което да съм искал повече от това,

единствената мечта за която чакам.

Така че задръж дъх, затвори очи,

Нощта е хладна, но слънцето ще изгрее.

Обратно броене до светлината,

през нощта.

Просто чакайки утре.

Почти стигнахме, почти е време..

Цял живот, чакайки…

И остава един ден,

само един ден.

Само още един ден.

Чакайки утрото.

 

Страхът се показва в края на пътя, по който вървим.

Не намирам ред в ума си, но шумът отвътре е проглушаващ.

Няма нищо, което да съм искал повече от това,

Единствената мечта, за която чакам.

Така че задръж дъх и затвори очи.

Нощта е хладна, но слънцето ще изгрее…

Остава един ден.

Само още един ден.

Още един ден.

Чакайки утрото.

 

  • Превеждам тази песен, за да ви напомня, че има още път, по който да поемем. Има още цели да си поставим и имаме нови 24 часа на разположение.

Не чакайте утре! Използвайте своите 24 часа разумно и целенасочено, и накарайте, чрез уменията и труда си, успехът да ви потърси!

https://www.youtube.com/watch?v=GTaOXDmD3qk

Оставете коментар